•  

  •  

  •  

  •  

  •  

  •  

 


 

 Organi upravljanja društvom i njihovi članovi (2020.)

 

 

Predsednik skupštine društva - Dragan Vukašinović

 

 

  Starešinstvo

Natalija Vukašinović –Â  starešina 

Jadranka Maksimović - sekretar 

Dragan Vukašinović - član

Zoran Dimitrijević - član

Miroslav Gauzanović - član

Sara Marija Simić - član

Minja Cvetanović - član

Nataša Vukoje - načelnica

 

 

Nadzorni odbor 

 Sud časti

Dragan Nikolić - predsednik 

Jovan Kostić - predsednik

Vesna Vasić - član

Nataša Vukoje - član

Minja Cvetanović  - član


 

 Savet roditelja

 

Čurović Saša

Nikolić Jasna

Vesna Vasić

Blaćanin Ivan